هزینه ارسال مدارک در دارالترجمه رسمی استارترنس رایگان است. برای ارسال مدارک خود می‌توانید با هماهنگی با همکاران ما، مدارک خود را از تهران با پیک معتمد رایگان دارالترجمه و از سراسر ایران با پست رایگان به یکی از دفاتر دارالترجمه ارسال کنید. همچنین می‌توانید مدارک خود را به صورت حضوری تحویل دهید. برای مشاهده آدرس دفاتر میرداماد، صادقیه و انقلاب کلیک کنید. ارسال ترجمه مدارک نیز رایگان است و توسط پیک‌های معتمد دارالترجمه انجام می‌شود.