در دارالترجمه رسمی استارترنس، ترجمه رسمی شناسنامه به زبان‌های انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی، فرانسوی، روسی، آلمانی و اسپانیایی انجام می‌شود.