معمولا ترجمه رسمی شناسنامه بخاطر وجود تمامی اطلاعات هویتی و همینطور اطلاعات همسر و فرزند و سایر موارد از اهمیت بالاتری نسبت به کارت ملی برخوردار است و معمولا نیازی به ترجمه ی کارت ملی وجود ندارد. البته این مورد بیشتر به سازمان مورد نظر بستگی دارد که ترجمه‌ی کارت ملی شما را نیاز دارد یا ندارد.