منظور از ترجمه کامل شناسنامه چیست؟

معنی ترجمه کامل آن است که شناسنامه و تمامی جزئیات آن تنها در یک سربرگ قوه قضاییه و توسط مترجم رسمی ترجمه شده و پس از ترجمه برای فرآیند تاییدات اقدام می شود.

هزینه ترجمه رسمی شناسنامه چقدر است؟

مطابق با نرخ و تعرفه مصوب ترجمه رسمی اعلام شده توسط دادگستری در سال 1399، هزینه ترجمه رسمی شناسنامه به زبان انگلیسی مبلغ 25.000 تومان است و بابت هر نسخه اضافه مبلغ 6.250 تومان به هزینه ترجمه اضافه می‌شود. هم‌چنین برای ترجمه مجدد شناسنامه (در صورتی که در آن تغییراتی ثبت نشده باشد) تا شش ماه بعد از تحویل ترجمه، 25 درصد هزینه ترجمه رسمی دریافت می‌شود. بعد از شش ماه، ترجمه مجدد انجام می‌شود و هزینه ترجمه کامل اخذ می‌گردد. هزینه‌های دفتر به ازای هر سند 15.000 تومان است.

هزینه تاییدات دادگستری و امورخارجه شناسنامه چقدر است؟

هزینه تاییدات دادگستری مبلغ 65.000 تومان و هزینه تاییدات امور خارجه (برای هر برگ ترجمه) مبلغ 10.000 تومان است.

ترجمه رسمی شناسنامه به چه زبان‌هایی انجام می‌شود؟

در دارالترجمه رسمی استارترنس، ترجمه رسمی شناسنامه به زبان‌های انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی، فرانسوی، روسی، آلمانی و اسپانیایی انجام می‌شود.

اعتبار ترجمه رسمی مدارک هویتی چند روز است؟

مدت اعتبار تمامی مدارک رسمی 6 ماه است که ترجمه‌ی شناسنامه هم شامل همین قانون می شود، در نتیجه شما باید ظرف این مدت زمان از ترجمه‌ی خود برای ارائه به سازمان، ارگان و یا سفارت مورد نظر استفاده کنید در غیر اینصورت می بایست شناسنامه شما مجددا ترجمه گردد.